หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0548233
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ธนทวี1 15/6 แบบระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:36:33 น.

ธนทวี1 15/6 แบบระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

แผนเงินออมสำหรับอนาคต ออมสูง...มีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ ไทยประกันชีวิต

   สำหรับการเริ่มต้นวางแผนชีวิตทางด้านการเงินที่ให้ผลประโยชน์ ที่คุ้มค่า และเป็นหลักประกันอันมั่นคงให้กับชีวิต ด้วยการเลือกสิ่ง ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับคุณ และคนที่คุณรัก...    แบบประกันธนทวี1 15/6 นับเป็นแบบประกันที่มีความลงตัวด้วยการชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 6 ปี แต่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและรวดเร็วต่อเนื่องตลอดสัญญา ซึ่งสามารถนำไปลงทุนในแผนการต่างๆ ได้ในอนาคต อีกทั้งเบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ผลตอบแทนจากการออมสูง
การันตีผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะยาว
ตอบโจทย์ทุกแผนการในอนาคต
ชำระเบี้ยสั้น แต่ให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง

แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต ธนทวี1 15/6 

ผลประโยชน์ แบบธนทวี1 15/6

  1) รับเงินคืน 14% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1 ไปจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
  2) ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3) เสียชีวิตระหว่างสัญญา
    - ปีที่ 1        รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    - ปีที่ 2        รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    - ปีที่ 3        รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    - ปีที่ 4        รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    - ปีที่ 5        รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    - ปีที่ 6-15   รับ 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ แบบธนทวี1 15/6 ไทยประกันชีวิต

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
  จำนวนเงินเอาประกัน ภัย
100,000
 
  ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 99,900  
  รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (99,900 x 6 ปี) 599,400  
  ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่    
  1. รับเงินคืน 14% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 จนถึง วันครบกำหนดสัญญา (รวม 15 ครั้ง) 210,000  
          
  2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 600% ของจำนวนเงินเอาประกันกันภัย 600,000  
  รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 810,000  
  ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 210,600  

 

1. ได้รับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปีๆ ละ 14%ช่วยให้วางแผนการจับจ่ายสบายๆ ได้ทุกปี

2. รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาสูงถึง 600%เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแผนการที่วางไว้ใน อนาคต

3. รับผลประโยชน์ที่แน่นอน รวมตลอดสัญญา 810%* ผลตอบแทนที่แน่นอน รองรับภาวะเศรษฐกิจผันผวน

4. เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มค่าเงินออมให้มากขึ้น

5. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น เพียง 20,000 บาท

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกัน ภัย

 

 

 

 

 

สนใจทำประกัน  

      

แผนเงินออมสำหรับอนาคต นำเบี้ยไปขอคืนภาษี 100,000 แรก

• ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล) 
• ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล)
• ธนทวี 1 10/5
• เกษมทวี 14/7 (กบข)  
• เกษมทรัพย์ 130 (กบข)
• ทุนทวี 400  
• ธนทวี 1 15/6
• บำนาญ 1 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 14 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure         

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม 

 http://www.chatthailife.com

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาด