หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715848
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ธนทวี 30/15 [มีเงินปันผล]

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 21:04:28 น.

ธนทวี 30/15 [มีเงินปันผล]

ธนทวี 30/15 [มีเงินปันผล]

"เราไม่สามารถมองเห็นอนาคต
    แต่เราสามารถกำหนดอนาคตได้"

อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน การวางแผนการออมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ เงินออมจึงมีความสำคัญต่อชีวิต เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร "ธนทวี 30/15" [มีเงินปันผล] จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการออมเงิน เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต

การวางแผนการออมเป็นสิ่งสำคัญและควรเริ่มการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าในอนาคตจะเป็นไปตามที่คุณได้วางแผนไว้

     ได้รับเงินคืนทุกปี ปีละ 4%*
     ปลดภาระการชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 ปี คุ้มครองนาน 30 ปี
     คุ้มครองชีวิต 200% * ตลอดสัญญา
     ซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมได้
     รับสิทธิประโยชน์ อาทิ "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์"
           หมายเหตุ* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 "หลักประกันด้วยการออม... เพื่ออนาคตที่มั่นคง" 

1 สบายใจ... ได้รับเงินคืนทุกปี
  จำนวน 4 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์

2 มั่นใจ... รับเงินก้อนสำหรับแผนการต่างๆ
  จำนวน 110 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

3 อุ่นใจ... กับความคุ้มครอง 2 เท่า
  คุ้มครองการเสียชีวิต 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

4 หมดกังวลใจ... กับการชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
  โดยชำระ 15 ปี แต่ได้รับเงินคืนและคุ้มครองนานถึง 30 ปี

ผลประโยชน์แบบประกัน  เพศชาย อายุ 30 ปีจำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (12,660 x 15 ปี)
12,660
189,900
ผลประโยชน์เงินคืน
1. รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 จนถึงวันครบกำหนด
  สัญญา (รวม 30 ครั้ง)

2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. รับเงินปันผล(ถ้ามี)*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

120,000

110,000

230,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 40,100
คุ้มครองชีวิต 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000

หมายเหตุ บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผล(ถ้ามี) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

  

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

   

 

   Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 


Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร