หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715862
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ธนทวี 25/15 [มีเงินปันผล]

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 21:52:27 น.

ธนทวี 25/15 [มีเงินปันผล]

ธนทวี 25/15 [มีเงินปันผล]

"ออมอย่างเป็นระบบเพียง 15 ปี
    รองรับแผนการที่มีในอนาคต"

เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร การวางแผนเงินออมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ไทยประกันชีวิตขอเสนอแบบประกัน "ธนทวี 25/15" แบบประกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบ ให้การดำเนินชีวิตในอนาคตมีความมั่นคง ด้วยเงินออมที่พอเพียงต่อแผนทางการเงินต่างๆ ของคุณในอนาคต อาทิ แผนการใช้ชีวิตในเกษียณ หรือแผนการศึกษาต่อของบุตรหลาน พร้อมด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้แก่คนที่คุณรัก เพื่อให้ทุกแผนการที่เตรียมไว้ในอนาคตจะยังบรรลุเป้าหมายหากประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

การวางแผนการออมเป็นสิ่งสำคัญและควรเริ่มวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะมั้นใจได้ว่าอนาคตของคุณและครอบครัวจะเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้
    รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
    คุ้มครองชีวิตนาน 25 ปี โดยปลดภาระการชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 15 ปี
    สร้างสวัสดิการเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ด้วยสัญญาพิเศษเพิ่มเติม
         ช่วยให้ไม่กระทบกับเงิน สำรองที่เตรียมไว้สำหรับแผนการต่างๆ
   เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

"สร้างหลักประกันเงินออม... พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี"

รับเงินคืนรายปี แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
จำนวน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา

รับเงินก้อน เมื่อครบกำหนดสัญญา
จำนวน 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับทุกแผนการในอนาคต

รับความคุ้มครองชีวิตตลอด 25 ปี
สูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยสามารถปลดภาระการชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 ปี

เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ รวมถึงความคุ้มครองโรคร้ายแรง

เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ผลประโยชน์ :

   ระหว่างสัญญา

       - รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์
         ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงปี ก่อนครบกำหนดสัญญา

   2 ครบกำหนดสัญญา

     - รับ 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   3 เสียชีวิตระหว่างสัญญา*

     - ปีกรมธรรม์ที่   1-10 รับ 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

     - ปีกรมธรรม์ที่      11 รับ 110 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

     - ปีกรมธรรม์ที่      12 รับ 120 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

     - ปีกรมธรรม์ที่      13 รับ 130 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

     - ปีกรมธรรม์ที่ 14-25 รับ 140 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 หมายเหตุ

* หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ 

ผลประโยชน์แบบประกัน เพศชาย อายุ 40 ปีจำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (37,500 x 15 ปี)
37,500
562,500
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา (รวม 23 ครั้ง)
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา


115,000
630,000
745,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 182,500
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น*

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

   Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 


Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร