หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715903
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ประกันอุบัติเหตุ ไม่เคลม มีคืน

วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 18:58:17 น.

ประกันอุบัติเหตุ ไม่เคลม มีคืน

ประกันอุบัติเหตุ ไม่เคลม มีคืน

 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอื่นๆ 

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พี.เอ.รีฟันด์ ไทยประกันชีวิต

 

  (ค่ารักษาสูงถึง 60,000 ชดเชยวันละ 500 เป็นข้อเสนอสมัครทางออนไลน์ของบริษัทฯเท่านั้น)

    อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน หลายครั้งที่ความเสียหาย และความสูญเสียนั้นอาจหมายถึงชีวิต หรือความบาดเจ็บทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ที่คุณหรือใครก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น  เพราะเราเข้าใจถึงผลกระทบและปัญหาต่างๆ   ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเหล่านี้   บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จึงเสนอกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รีฟันด์ มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ แด่คุณและคนที่คุณรัก เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้คุณมากยิ่งขึ้น   และทวีความคุ้มค่าด้วย “ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน” กรณีเข้าพักรับการรักษาตัวในฐานะ “ผู้ป่วยใน” ในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุนานต่อเนื่องสูงสุด 365 วัน และ รับผลประโยชน์เงินจ่ายคืนเมื่อครบ 3 ปี (กรณีไม่มีการเคลม) รับเงินคืน 100% ของเบี้ย 1 ปี ตามโหมดการชำระ 

 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ปลอดเคลม...คืนเบี้ย คุ้มครอง ครอบคลุม ภัยจลาจล/ก่อการร้าย

คุณเคยกังวลใจกับเหตุการณ์ต่อไปนี้หรือไม่

- ซื้อประกันอุบัติเหตุมาหลายปี แต่ไม่เคยเรียกร้องสินไหมเลย รู้สึกเหมือนเป็นการจ่ายเบี้ยโดยสูญเปล่า

- แต่ถ้าไม่ซื้อไว้ ก็ไม่มั่นใจกับเหตุการณ์ในอนาคต กลัวว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน จะไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้
- ประกันอุบัติเหตุที่มีอยู่ จะคุ้มครองครอบคลุมหรือไม่ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีปัญหาภัยก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง

ตัวอย่างการจำแนกชั้นอาชีพ

อาชีพชั้น 1 – ได้แก่ ผู้ที่ทำงานที่ไม่ต้องออกกำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานธนาคาร พนักงานพิมพ์ดีด เสมียน

อาชีพชั้น 2 – ได้แก่ ผู้ที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงาน แต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมาก่อสร้าง ศิลปิน ช่างเสริมสวย ทนายความ ทหาร ตำรวจ

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 2. การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย
 3. การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 4. การนัดหยุดงาน การจลาจล
 5. การก่อการร้าย
 6. การรักษาพยาบาล (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 7. ชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน วันละ
500,000
500,000
250,000
500,000
500,000
50,000
1,000
700,000
700,000
350,000
700,000
700,000
70,000
1,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
100,000
1,000

อายุรับประกัน

6-65 ปี

เบี้ยประกันรายปี

4,500

6,000

8,000
หมายเหตุ
 1. ความคุ้มครองข้อ 2-5 ครอบคลุมการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การรักษาพยาบาล 
  ค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 2. เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อสัญญากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ติดต่อ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา และไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืน 100% ของเบี้ยประภัยในปีสุดท้ายของการต่ออายุสัญญา โดยจะจ่ายให้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3

จุดเด่นของแผนประกันอุบัติเหตุ P.A. Refund

 คืนเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้ายกรณีที่ซื้อต่อเนื่อง 3 ปี และไม่มีประวัติการเรียกร้องสินไหม เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า
 เพิ่มความคุ้มครองภัยก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การจลาจล สร้างความอุ่นใจทุกเหตุการณ์
 มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน สำหรับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ทั่วประเทศ (ตรวจสอบได้จากบริการไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124)
 สมัครง่าย ไม่ตรวจสุขภาพ

สิทธิประโยชน์พิเศษ...สำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต
 1. คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายหากไม่มีประวัติการเคลม กรณีซื้อต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี เสมือนคืนกำไรให้ลูกค้า
 2. โรงพยาบาลเครือข่ายชั้นนำกว่า 190 แห่งทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
 3. บริการพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Road Side Service & Hotel Network) ผ่านสายด่วน 0 2614 3666 
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. บัตรประจำตัว ไทยประกันชีวิต Care Card สำหรับแสดงสิทธิ์ผู้เอาประกันภัย เพื่อรับการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่าย

 

 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอื่นๆ


 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสง

สนใจทำประกัน  

      

วนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ท่านั้น** 

 

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 

  

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.chatthailife.com

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร