หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0524017
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 15:55:30 น.

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

  ลงทะเบียนใช้บริการกรณีเดินทางไปต่างประเทศ     

 

บริการที่เหนือความคาดหมาย "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ "

ball, cute, favorites icon วันที่ 28 กันยายน 2558 ผู้เอาประกัน ได้รับการช่วยเหลือย้ายการรักษาอย่างเร่งด่วนจาก จ.ระนอง มายังกทม. โดยเครื่องบินเหมาลำ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  on.fb.me/1Oh2ljE

 

 

ball, cute, favorites icon ทุกจุดหมายอุ่นใจเสมอball, cute, favorites icon คุ้มครองครอบคลุมทุกมุมโลกตลอด ๒๔ ชั่วโมง
    "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" เคียงข้างคุณเสมอ


    
ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันกว่า ๓ ล้านชีวิตทั่วประเทศ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยขณะนี้ ที่มอบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" แก่ผู้เอาประกันทุกท่าน ทุกระดับทุนประกัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในเบี้ยประกันแต่อย่างใด "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์" เป็นบริการฉุกเฉินทางการแพทย์และบริการช่วยเหลือการเดินทาง เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้เอาประกันไทยประกันชีวิต ทุกครั้งที่ต้องเดินทางออกจากที่พำนักอาศัยไปยังทุกที่ทุกมุมโลก

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ไทยประกันชีวิต ฮอตไลน์ 

ball, cute, favorites icon ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์…คุ้มครองครอบคลุมทุกมุมโลกตลอด ๒๔ ชั่วโมง

     ขอบข่ายการบริการ บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ (ทั่วโลก)
     ๑. บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์รับแจ้งเหตุ
          ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์พร้อมให้บริการข้อมูลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล คลินิก และคลินิกทันตกรรม
     ๒. บริการประสานงานนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลใกล้เคียง * ที่ศูนย์ฯ ฮอตไลน์เลือกสรรแล้ว
          ว่าเหมาะสม

     ๓. บริการแจ้งข่าวสารฉุกเฉินให้แก่ครอบครัว กรณีผู้เอาประกันประสบเหตุเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
          ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ ฮอตไลน์
     ๔. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน* เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงสู่เตียงเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า
          เนื่องจากสถานพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ในขณะนั้น ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือขาดเครื่องมือ
          ทางการแพทย์ที่เหมาะสม ศูนย์ฯ ฮอตไลน์จะประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งที่
          เหมาะสมกว่า โดยการจัดเตรียมพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เครื่องบินเหมาลำ เครื่องบินพาณิชย์ เฮลิคอปเตอร์ 
          หรือรถพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการ แพทย์ที่มีมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก พร้อมเครื่องมือ
          ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้าย

     *บริการประสานงานนำส่งและการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ศูนย์ฯ ฮอตไลน์ และดำเนินการด้วยเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้น

ball, cute, favorites icon บริการช่วยเหลือทางการแพทย์และการเดินทาง (กรณีเดินทางไป ต่างประเทศ) 

    
ขอบข่ายบริการในต่างประเทศ
     ๑. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศไทยเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง
     ๒. บริการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศ
     ๓. ประสานงานความช่วยเหลือด้านสัมภาระหรือหนังสือเดินทางสูญหาย
     ๔. บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต
     ๕. บริการข้อมูลด้านการแปล
     ๖. ประสานงานสำรองที่พักให้แก่ญาติผู้เอาประกัน ที่เดินทางไปเยี่ยม ผู้เอาประกัน ขณะพักรักษาตัวใน
          สถานพยาบาล ต่างประเทศ 

 

ball, cute, favorites icon ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ 

     • ผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตทุกท่านที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้อยู่ ณ 
       ปัจจุบัน
     • มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี ณ วันที่ขอใช้บริการ
     • เดินทางออกนอกประเทศต่อครั้งไม่เกิน ๙๐ วัน
     • ต้องแจ้งลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ
        ก่อนการเดินทางทุกครั้ง

ball, cute, favorites icon วิธีการใช้บริการ 

    กรณีอยู่ภายในประเทศ
     โทร. ๐๒ ๒๕๖ ๗๓๓๓ แจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่กรมธรรม์ อายุ และบริการที่ต้องการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฮอตไลน์ 
 


    กรณีเดินทางไปต่างประเทศ
     - ก่อนเดินทาง โทร. ลงทะเบียนที่ ๐๒ ๒๔๖ ๙๕๖๒ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางทุกครั้ง อย่างน้อย ๓ วันในเวลาทำการ เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และเลขที่กรมธรรม์ ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง เลขที่หนังสือเดินทาง และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนประเทศปลายทาง วันที่ เดินทางไป/กลับ
     - ขณะเดินทางในต่างประเทศ โทร. ๖๖๒ ๒๕๖ ๗๓๓๓ แจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่กรมธรรม์ อายุ และบริการที่ต้องการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฮอตไลน์
 

 

     ลงทะเบียนใช้บริการกรณีเดินทางไปต่างประเทศ      

   

 

^กลับสู่ด้านบน 

  

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

           

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 ไทยประกันชีวิตเพื่อคนที่คุณรักLineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาด