หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0523999
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 16:22:15 น.

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

Right Clip Art ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์  


 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญา 

 โรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญา(new)
 

      "ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์" (Thai Life Insurance Medicare) ไม่ใช่บริการใหม่ แต่เป็นบริการที่บริษัทฯ เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี ๒๕๔๑ โดยใช้ชื่อว่า "ไทยไลฟ์ แคร์" และวันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์" ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้เอาประกันของบริษัทฯ ที่ทำประกันชีวิตหรือซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ (สภ.) การประกันสุภาพ VIP พิเศษ หรือสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.๓) และ มีอายุกรมธรรม์เกิน 90 วันขึ้นไป

      สำหรับผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาประกันภัยสุขภาพอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) สามารถใช้สิทธิ์เพื่อรับการรักษาพยาบาลทั้งในกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในได้ทันทีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

      หากผู้เอาประกันได้รับอุบัติเหตุหรือป่วยไข้ และจำเป็นต้องเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สามารถขอรับบริการนี้ได้จาก โรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญ โดยผู้เอาประกันต้องปฏิบัติดังนี้

      ๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่ามีประกันภัยของบริษัทฯ และแสดงหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
      ๒. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่
      ๓. บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่ต้องรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง และโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น
      ๔. ก่อนที่ผู้เอาประกันจะออกจากโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองในใบสรุปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล และเอกสารอื่นๆ ทุกฉบับ
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 8 สถาบันร่วมออกแถลงการณ์ให้ รบ.ลาออก

            ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีสัญญาพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบอีก ผู้เอาประกันไม่จำเป็นต้องทำเรื่องค่า
สินไหมทดแทนใหม่ แต่บริษัทฯ จะพิจารณาความคุ้มครองตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ ให้ในภายหลัง เมื่อได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลครบถ้วน

     ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ ให้บริการ Fax Claim โรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญาทั้งหมด 217 แห่ง กระจายอยู่ ทั่วประเทศ
ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิผู้เอาประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Website ทั้งกรณี ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เพื่อตอบสนองการบริการ ที่มากกว่าการประกันชีวิต และสร้างความอบอุ่นใจ เมื่อยามบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ของผู้เอาประกัน จึงเปิดให้บริการอนุมัติวงเงินค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 
เพื่อจะมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าท่านมีความจำาเป็นที่ต้องย้ายสถานพยาบาลฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่ต้อง ออกจากโรงพยาบาล ณ ช่วงเวลาใด สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา
โดยเริ่มให้บริการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 ติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือสอบถามข้อมูลการเคลมอื่นๆ 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ในเวลา 08.30 – 17.00 น
 โทรศัพท์ 02 246 9525-26 (6 คู่สาย) หรือ 02 247 0247 ต่อ 3582

e-mail : tlmedicare@thailife.co.th


                      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนไทยประกันชีวิตเมดิแคร์
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๔๖ ๙๕๒๕-๒๖ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๐๒๔๗ ต่อ ๓๕๘๒, ๓๕๕๐-๕๕

 ^กลับสู่ด้านบน

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม 

 http://www.chatthailife.com

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาด