หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0735296
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 16:22:15 น.

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

Right Clip Art ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์  


 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญา 

 โรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญา(new)
 

      "ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์" (Thai Life Insurance Medicare) ไม่ใช่บริการใหม่ แต่เป็นบริการที่บริษัทฯ เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี ๒๕๔๑ โดยใช้ชื่อว่า "ไทยไลฟ์ แคร์" และวันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์" ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้เอาประกันของบริษัทฯ ที่ทำประกันชีวิตหรือซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ (สภ.) การประกันสุภาพ VIP พิเศษ หรือสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.๓) และ มีอายุกรมธรรม์เกิน 90 วันขึ้นไป

      สำหรับผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาประกันภัยสุขภาพอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) สามารถใช้สิทธิ์เพื่อรับการรักษาพยาบาลทั้งในกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในได้ทันทีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

      หากผู้เอาประกันได้รับอุบัติเหตุหรือป่วยไข้ และจำเป็นต้องเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สามารถขอรับบริการนี้ได้จาก โรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญ โดยผู้เอาประกันต้องปฏิบัติดังนี้

      ๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่ามีประกันภัยของบริษัทฯ และแสดงหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
      ๒. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่
      ๓. บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่ต้องรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง และโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น
      ๔. ก่อนที่ผู้เอาประกันจะออกจากโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองในใบสรุปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล และเอกสารอื่นๆ ทุกฉบับ
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 8 สถาบันร่วมออกแถลงการณ์ให้ รบ.ลาออก

            ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีสัญญาพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบอีก ผู้เอาประกันไม่จำเป็นต้องทำเรื่องค่า
สินไหมทดแทนใหม่ แต่บริษัทฯ จะพิจารณาความคุ้มครองตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ ให้ในภายหลัง เมื่อได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลครบถ้วน

     ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ ให้บริการ Fax Claim โรงพยาบาลเครือข่ายคู่สัญญาทั้งหมด 217 แห่ง กระจายอยู่ ทั่วประเทศ
ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิผู้เอาประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Website ทั้งกรณี ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เพื่อตอบสนองการบริการ ที่มากกว่าการประกันชีวิต และสร้างความอบอุ่นใจ เมื่อยามบาดเจ็บหรือป่วยไข้ ของผู้เอาประกัน จึงเปิดให้บริการอนุมัติวงเงินค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 
เพื่อจะมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าท่านมีความจำาเป็นที่ต้องย้ายสถานพยาบาลฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่ต้อง ออกจากโรงพยาบาล ณ ช่วงเวลาใด สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา
โดยเริ่มให้บริการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 ติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือสอบถามข้อมูลการเคลมอื่นๆ 
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ในเวลา 08.30 – 17.00 น
 โทรศัพท์ 02 246 9525-26 (6 คู่สาย) หรือ 02 247 0247 ต่อ 3582

e-mail : tlmedicare@thailife.co.th


                      

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนไทยประกันชีวิตเมดิแคร์
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๔๖ ๙๕๒๕-๒๖ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๐๒๔๗ ต่อ ๓๕๘๒, ๓๕๕๐-๕๕

 ^กลับสู่ด้านบน

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม 

 http://www.chatthailife.com

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร