หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715833
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ธนทวี1 10/5 แบบระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 19:52:27 น.

ธนทวี1 10/5 แบบระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง

แผนเงินออมสำหรับอนาคต นำเบี้ยไปขอคืนภาษี 100,000 แรก

• ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล) 
• ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล)
• ธนทวี 1 10/5
• เกษมทวี 14/7 (กบข)  
• เกษมทรัพย์ 130 (กบข)
• ทุนทวี 400  
• ธนทวี 1 15/6
• ธนทวี 15/8
• บำนาญ 1 
• ธนทรัพย์ 85/5  

 

  อัตราดอกเบี้ยธนาคารวันนี้
  โปรแกรมการคำนวณภาษีแบบง่ายๆ

  

ติดต่อ ตัวแทนมืออาชีพ คุณฉัตร 081-5552274

 

 

โครงการออมทรัพย์ ธนทวี1 10/5 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

  คุ้มครอง คุ้มค่า ช่วยประหยัดภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
  ออมสั้นๆ ง่ายๆ สำหรับทุกอนาคตที่ออกแบบได้
          - ออมเพื่อการศึกษาของลูกรัก
          - ออมเพื่อการท่องเที่ยวในยามเกษียณอย่างใจฝัน
          - ออมเพื่อเตรียมเงินใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ 

ตัวอย่าง เพศ ชาย อายุ 30 ปี เลือกออมที่ทุนประกัน 1,000,000 บาท

ระยะโครงการ 10 ปี แต่ออมเพียง 5 ครั้ง รับผลประโยชน์ที่แน่นอน

 1. ระหว่างสัญญา

  • รับเงินคืนปีละ 10% ของทุนประกัน เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้ง แต่สิ้นปีที่ 1 - 10 รวมรับ 1,000,000 บาท

 2. ครบกำหนดโครงการ สิ้นปีที่ 10

  • รับเงินคืน 500% ของทุนประกัน เป็นเงิน 5,000,000 บาท
   รวมรับเงินตลอดโครงการเป็นเงิน 6,000,000 บาท
   หรือรับเงินคืนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดสัญญาประมาณ 6,228,822 บาท

 3. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (โรคภัย,อุบัติเหตุ,ฆาตกรรม)

  • ปีที่ 1 คุ้มครอง 100% ของทุนประกัน เป็นเงิน 1,000,000 บาท
  • ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของทุนประกัน เป็นเงิน 2,000,000 บาท
  • ปีที่ 3 คุ้มครอง 300% ของทุนประกัน เป็นเงิน 3,000,000 บาท
  • ปีที่ 4 คุ้มครอง 400% ของทุนประกัน เป็นเงิน 4,000,000 บาท
  • ปีที่ 5 ถึงครบโครงการ คุ้มครอง 500% ของทุนประกัน เป็นเงิน 5,000,000 บาท

 

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

 

 แผนเงินออมสำหรับอนาคต นำเบี้ยไปขอคืนภาษี 100,000 แรก

• ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล) 
• ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล)
• ธนทวี 1 10/5
• เกษมทวี 14/7 (กบข)  
• เกษมทรัพย์ 130 (กบข)
• ทุนทวี 400  
• ธนทวี 1 15/6
• ธนทวี 15/8  
• บำนาญ 1 
• ธนทรัพย์ 85/5  

 

สนใจทำประกัน  

      

  

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

     

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

   

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

   

http://www.chatthailife.com

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร