หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0735183
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ แบบทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

วันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 20:21:43 น.

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ แบบทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

** “ เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น” **

แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย ความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต...สร้างได้แม้ในวัยเกษีย
   

ดาวน์โหลดเบี้ยประกันทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

 หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ และต้องการเตรียมเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงบั้นปลายชีวิต ตลอดจนต้องการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง เพื่อมอบเป็นมรดกให้แก่บุตรหลานและบุคคลอันเป็นที่รัก
    ประกันชีวิตผู้สูงอายุ “ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15” เป็นแบบประกันสำหรับผู้สูงวัยที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้ ด้วยการมีเงินก้อนคืนให้ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในวันครบกำหนดสัญญาอายุ 90 ปี หรือหากจากไปก่อนครบกำหนดสัญญา ก็จะมีเงินมอบให้แก่ทายาทสำหรับเป็นมรดกในภายภาคหน้า

แบบประกันสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ
สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลาน
ครบสัญญารับเงินก้อน สำหรับค่าใช้จ่ายช่วงบั้นปลายชีวิต
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

ผลประโยชน์ แบบทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

1. ครบกำหนดสัญญา 
   รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา 
   - ปีที่ 1 รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
   - ปีที่ 2 รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
   - ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ 3 เป็นต้นไป รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ แบบทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

1. แผนประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ รับประกันผู้เอาประกันอายุ 60-75 ปี 

และสามารถสร้างหลักประกันได้ยาวนานถึงอายุ 90 ปี

2. สร้างกองทุนมรดก แผนประกันชีวิตของท่านเปรียบเสมือนการสร้าง
กองทุนมรดก เพื่อมอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าแด่คนที่รักและห่วงใย

3. ครบสัญญา รับเงินก้อนโต ครบสัญญาอายุ 90 ปี รับเงินคืน 150% ของจำนวน 
เงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายในชีวิตช่วงบั้นปลาย

4. สมัครได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย 
ก็สามารถสร้างหลักประกันได้สูงสุด 300,000 บาท

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน  ประกันชีวิตผู้สูงอายุ 

อายุรับประกัน 60-75 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000-500,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน
การตรวจสุขภาพไม่ตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพ

  ข้อคิดก่อนตัดสินใจประกันชีวิตผู้สูงอายุ

รายละเอียด : แบบประกันชีวิตผู้สูงอายุ 

แบบ ทรัพย์มิ่งขวัญ 90-15  
P.A. Senior Bone Shield (พี.เอ. ซีเนียร์ โบน ชีลด์)  
คุ้มธนกิจ 99 (N)20  

 

          

  **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ท่านั้น** 

 

สนใจทำประกัน  

      

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 14 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

  

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 

ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ ประกันผู้สูงอายุ

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร