หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715889
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบ ธนทวี 15/8

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:27:36 น.

แบบ ธนทวี 15/8

 

  “สร้างหลักประกันเงินออม ตอบโจทย์ทุกแผนการในอนาคต”  

  สำหรับ การเริ่มต้นการวางแผนชีวิตทางการเงินที่ให้ผล ประโยชน์คุ้มค่า ควบคู่เป็นหลักประกันที่มั่นคง แบบประกัน “ธนทวี 15/8” แบบประกันที่จะช่วยส่งเสริมการออมของคุณอย่างเป็นระบบ รองรับแผนทางการเงินต่างๆในอนาคต อาทิ แผนการธุรกิจต่างๆ แผนการศึกษาบุตรหลาน และแผนการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ เป็นต้น

ธนทวี 15/8

1. สินค้ากลุ่มสะสมทรัพย์ ชําระเบี้ยสั้นแบบมีส่วนลด ตั้งแต่จํานวนเงินเอาประกันภัย 2 แสนบาทขึ้นไป
2. มีเงินจ่ายคืนทุกปี 3%-5% ของจํานวนเงินเอา ประกันภัยโดยเริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 1-14
3. ครบกําหนดสัญญารับ 180% ของจํานวนเงินเอา ประกันภัย
4. คุ้มครองชีวิตระหว่าง 100%-180%ของจํานวนเงิน เอาประกันภัย (หากเงินค่าเวนคืนมีมากกว่าจะจ่าย ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืน)
5. ชําระเบี้ยประกันภัย 8 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี

รายละเอียด ธนทวี 15/8

1. อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
3. ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 8 ปี
4. จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ํา 50,000 บาท
5. เงินคืนระหว่างสัญญา* 3% สิ้นปีที่ 1-8 5% สิ้นปีที่ 9-14
6. เงินครบกําหนดสัญญา* 180%
7. ความคุ้มครองชีวิต* ปีที่1-4 100% ปีที่ 5ขึ้นไป 180%
หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มากกว่าผลประโยชน์ความคุ้มครอง ชีวิต บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินคืน เวนคืนกรมธรรม์

 

 

 

Click

 คลิ๊กเลย..สนใจทำประกัน

 

  แผนเงินออมสำหรับอนาคต นำเบี้ยไปขอคืนภาษี 100,000 แรก  


• ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล) 
• ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล)
• ธนทวี 1 10/5
• เกษมทวี 14/7 (กบข)  
• เกษมทรัพย์ 130 (กบข)
• เกษมเกษียณ (มีเงินปันผล) 

• ทุนทวี 400  
• ธนทวี 1 15/6 (1)
 ธนทวี 15/8
• บำนาญ 1 
• 
ธนทรัพย์ 85/5  

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร