หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0735215
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:01:20 น.

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์

สะดวกสบายหลายทางเลือกกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

1. ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน (หมายเหตุ: เพื่อให้กรมธรรม์ของท่านมีผลบังคับ การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต ของท่านท่านจะต้องเรียกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยโดยทันทีทุกครั้ง)

2. ชำระ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรุณานำใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระไปแสดงทุกครั้ง 

3. ชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และขีดคร่อมเข้าบัญชี (Account Payee Only) ขีดฆ่า“ผู้ถือ” พร้อมระบุชื่อ และเลขที่กรมธรรม์ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ 

4. ชำระด้วยธนาณัติ สั่งจ่ายไปรษณีย์ปลายทาง “ไทยประกันชีวิต” พร้อมระบุชื่อ และเลขที่กรมธรรม์ด้านหลังธนาณัติ

5. ชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (Pay At Post) ชำระได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อกรมธรรม์ 

6. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อกรมธรรม์ 

7. ชำระด้วยเงินสดผ่านเพย์สเตชั่น จุดชำระค่าบริการ เอไอเอส/ เทเลวิช ทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อกรมธรรม์ 

8. ชำระด้วยเงินสด ผ่านจุดรับชำระเงิน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 ต่อกรมธรรม์ 

9. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศ ชำระได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน ธนาคารที่เปิดบริการ ได้แก่

  • บมจ. ธนาคารทหารไทย
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
  • บมจ. ธนาคารธนชาต 

หมายเหตุ*
การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีที่ 5–9 ท่านต้องนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระไปแสดงทุกครั้ง 

10. ชำระโดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านที่เปิดบัญชีกับธนาคาร (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่องวดการชำระ) ธนาคารที่ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ธนาคารที่ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

- ธนาคารที่ให้บริการทั่วประเทศ
 บมจ.ธนาคารทหารไทย
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารออมสิน
 บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

11. ชำระโดยบัตรเครดิต บัตรเครดิต VISA และ Master ของทุกธนาคาร

12. ชำระโดยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ (Telephone Banking) ซึ่งมีบริการกับ 

 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 โทร. (02) 888-8888  รหัสบริษัท กด 50021

 บมจ.ธนาคารทหารไทย
 โทร. 1558  รหัสบริษัท กด 09


 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 โทร. 1572  รหัสบริษัท กด 05

 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 โทร. (02) 777-7777  กดเลขที่บัญชี 060-3-02302-5

13. ชำระโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เข้าไปใช้บริการในเว็บไซด์ ดังต่อไปนี้

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
www.kasikornbank.com
 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
www.scbeasy.com
 
บมจ.ธนาคารทหารไทย
www.tmbdirect.com
 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

14. ชำระผ่านระบบโทรศัพท์มือถือด้วยบริการ mPay (เฉพาะผู้ใช้ระบบ เอไอเอส วันทูคอล และเอไอเอส จีเอสเอ็ม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.1175

15.  การชำระเบี้ยประกันผ่าน Mobile Banking Application 
                ลูกค้าของบริษัทที่ได้รับใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระสำหรับปีต่ออายุกรมธรรม์ สามารถชำระค่าเบี้ยประกันผ่าน Mobile Banking Application ผ่านทางช่องทางธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ.ธนาคารทหารไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

 ++-----------------------------------------------------------------------++

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
 Email : chatrpoom@hotmail.com

               

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

  http://www.chatthailife.com

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร