หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715872
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบ ธนทวี 15/10

วันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 20:35:31 น.

แบบ ธนทวี 15/10

ทำประกันชีวิตออมทรัพย์ เพื่อการวางแผนเงินออมสำหรับอนาคต ธนทวี 15/10

แผนเงินออมสำหรับอนาคต เพิ่มพูนการออมทรัพย์ พร้อมรับความคุ้มครองเพิ่ม

    การวางแผนเงินออมด้วยการประกันชีวิต โดยแผนการประกันชีวิต "ธนทวี 15/10 (มีเงินปันผล)" ซึ่งเป็น
แบบประกันที่สามารถตอบโจทย์ ทั้งความคุ้มครองควบคู่กับการออม เป็นการเพิ่มมูลค่าเงินออมสำหรับทุกๆ แผนการในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคง ด้วยผลประโยชน์ด้านการออมที่คุ้มค่า และมีการเพิ่มความคุ้มครองทุก 5 ปี

สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้ตนเองและครอบครัว
เงินคืนและความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รองรับสำหรับทุกแผนการในอนาคต
เงินทุนสำรองค่าใช้จ่าย ในกรณีฉุกเฉิน
ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้

แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต ธนทวี 15/10(มีเงินปันผล) 

ผลประโยชน์ แบบธนทวี 15/10 (มีเงินปันผล)

1.รับเงินคืน 4% * เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5
   รับเงินคืน 5% * เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6-10 
   รับเงินคืน 6% * เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-15

2.ครบกำหนดสัญญา

    - รับเงินคืน 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    - รับเงินปันผล**

3.เสียชีวิตระหว่างสัญญา

    - ปีที่     1-5       รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    - ปีที่   6-10       รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    - ปีที่ 11-15       รับ 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 1. รับเงินคืนทุกปีอย่างต่อเนื่อง*

ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ด้วยเงินคืนที่เพิ่มขึ้นทุกรอบ 5 ปีกรมธรรม์

2. รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา รับ 200%*
สำหรับการออมทุกแผนการในอนาคต

3. ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นทุกรอบ 5 ปีกรมธรรม์
สูงสุด 125%*
สร้างหลักประกันให้กับทุกครอบครัว กับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น

4. เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการรอบด้าน ทั้งประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย  

 

เงื่อนไขการรับประกัน  

อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี


ระยะเวลาคุ้มครอง
15 ปี


ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
10 ปี


จำนวนเงินเอาประกันภัย
ขั้นต่ำ 50,000 บาท


การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน, รายเดือน

 

 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ท่านั้น** 

 

สนใจทำประกัน  

      

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร