หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0735313
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบประกันไทยประกันชีวิต

วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 17:33:34 น.

แบบประกันไทยประกันชีวิต

 กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต

กว่า 77 ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ของไทยประกันชีวิต ในแบบต่างๆ ของบริษัทให้มีความเหมาะสม ตามเจตจำนงของผู้เอาประกันทุกครอบครัวคนไทย โดยยึดหลักแห่งความสอดคล้อง และความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรมธรรม์ของไทยประกันชีวิต สามารถสนองตอบต่อทุกความต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ

ปัจจุบันเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยม ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง การออมทรัพย์ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ประกันเพื่อลดหย่อนภาษี  พร้อมที่จะเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัวคนไทย โดยแบ่งออกเป็นกรมธรรม์แบบต่างๆ ดังนี้

 วางแผนประกัน..แบบรู้จริง  

แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว
 (ภาษี100.000 แรก)  
• คุ้มธนกิจ 99 (Nn)20
• คุ้มทรัพย์คุ้มครองอุบัติเหตุ
 คุ้มธนกิจ 99(1)20
 คุ้มทวี 5เท่า (มีเงินปันผล)  

• คุ้มทวี 10เท่า (มีเงินปันผล)
• เกษมสิน (ไม่มีเงินปันผล)  เลิกขาย

แผนเงินออมสำหรับอนาคต
(ภาษี100.000 แรก)

• ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล) 
• ธนทวี 1 10/5 เลิกขาย
• เกษมทวี 14/7 (กบข)   เลิกขาย
• เกษมเกษียณ (มีเงินปันผล)
• ธนทวี 1 15/6 (1)  เลิกขาย
• แทกซ์ รีเทิร์น
• 
ธนทวี 14/7 (มีเงินปันผล)
 ธนทวี 15/8  

 ธนทรัพย์ 85/5  
• ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 

 

 

แผนเงินออมสำหรับอนาคต          

• ทรัพย์ปันผล (มีเงินปันผล)
• ทรัพย์ปันผล 1 (มีเงินปันผล) 
• ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)
• ทรัพย์ทวี 470 (1) (มีเงินปันผล) เลิกขาย
• ธนทวี 1 10/5 เลิกขาย
• เกษมทวี 14/7 (กบข)  เลิกขาย

• ธนทวี 14/7 (มีเงินปันผล)
• เกษมทรัพย์ 130 (กบข)
• ทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)
• ทุนทวี 400  

• ธนทวี 1 15/6 (1)  
• ธนทวี 15/8  
• ธนทวี 15/10
• ธนทวี 20/10
• ธนทวี 25/15 
• ธนทวี 30/15  
• ธนทรัพย์ 85/5  

• ทรัพย์ปันผล 85  เลิกขาย
• แทกซ์ รีเทิร์น

 

 

แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงอายุ   ถึงอายุ
75 ปี หรือแผนเพื่อค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย ประกีนชีวิตผู้สูงอายุ  

 
• ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15 ประกีนชีวิตผู้สูงอายุ  
 คุ้มธนกิจ 99 (N)20 ถึงอายุ 70 ปี
• P.A. Senior Bone Shield (พี.เอ. ซีเนียร์ โบน ชีลด์) 

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ(บำนาญ)
(ภาษี 200,000หลัง) 4 เด้ง     

• เกษมบำนาญ 2  เลิกขาย
• ทรัพย์บำนาญ เลิกขาย
• ทรัพย์บำนาญ (1)เลิกขาย

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 
 เศรษฐี รีไทม์ 4 เด้ง 

 

แผนหลักประกันทุนการศึกษา
กรมธรรม์ชื่อลูก

• ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล) 
• ธนทวี 14/7 (มีเงินปันผล)
• ก้าวแรก
• วัยเรียน 300 ประกันบุตรสุดรัก
• ธนทรัพย์ 25ปี  รวมประกันสุขภาพ  
ทรัพย์ปันผล 20ปี รวมประกันสุขภาพ

แผนหลักประกันทุนการศึกษา
กรมธรรม์ชื่อบิดาหรือมารดา
 คุ้มธนกิจ 99 (Nn)20
 คุ้มธนกิจ 99(1)20 เลิกขาย
 คุ้มทวี 5เท่า (มีเงินปันผล)  

• คุ้มทวี 10เท่า (มีเงินปันผล)
 
    

แผนการสร้างสวัสดิการ
• ทุนทวี
• วีไอพี 5 แบบมีรับผิดชอบส่วนแรก  
• วีไอพี 6
• ประกันสุขภาพ 80
• ประกันสุขภาพโกลด์ (เหมาจ่าย)

 โรคร้ายแรง รีฟันด์
 สมาร์ท วีไอพี

 

 

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล    
             

• P.A. Refund (พี.เอ. รีฟันด์)
• P.A. Senior Bone Shield (พี.เอ. ซีเนียร์ โบน ชีลด์) 
• P.A. Classic Sheild (พี.เอ. คลาสสิค ชีลด์) 
• P.A. Bone Shield (พี.เอ. โบน ชีลด์)

• P.A. Super Shield (พี.เอ. ซูเปอร์ ชีลด์)
 P.A. Hospital Shield (พี.เอ.ฮอสพิทอล ชีลด์)
• P.A. Refund (พี.เอ. รีฟันด์)
 

        

 

แผนประกันสำเร็จรูปคุ้มครองมะเร็ง

• เลดี้ วีแคร์ (LADY WE CARE)
• กาย วีแคร์
• มะเร็ง รีฟันด์

 

 
แผนประกันสำหรับชาวไทยมุสลิม

• ตะกาฟุล 10/5 เลิกขาย
• ตะกาฟุล 20/20 เลิกขาย
• ตะกาฟุล 90/20 เลิกขาย
แผนประกันอื่นๆ

• ไทยธนพิทักษ์ 2  เลิกขาย

 

   

 

Click

 คลิ๊กเลย..สนใจทำประกัน

 

 ต้องการรายละเอียดเพิ่มได้ที่ :

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

 

ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
 Email : chatrpoom@hotmail.com

               

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

  http://www.chatthailife.com

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร