หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม
<

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0509386
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบไทยธนพิทักษ์ 2

วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 09:42:36 น.

แบบไทยธนพิทักษ์ 2

 

 

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

แผนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ หลักประกันภาระหนี้สิน สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัว

ครอบครัวไม่สะดุด... ด้วยหลักประกันคุ้มครองสินเชื่อ

 หากคุณเป็นเสาหลักของครอบครัว และมีภาระในการผ่อนบ้าน ผ่อนรถหรือมีภาระหนี้สินเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่นๆ และกำลังมองหาหลักประกันที่มั่นคง เพื่อช่วยให้ครอบครัวของคุณไม่สะดุด ในยามที่คุณจากไป
     “ไทยธนพิทักษ์ 2” ทางเลือกใหม่จากไทยประกันชีวิตในการสร้างหลักประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ซึ่งความคุ้มครองจะลดลงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง เพื่อปลดภาระหนี้สินเงินกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

สร้างหลักประกันคุ้มครองสินเชื่อที่มั่นคงแก่ครอบครัว
ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว เลือกรับความคุ้มครอง 5-15 ปี
ความคุ้มครองปรับลดลง สอดคล้องกับยอดภาระหนี้สินที่ปรับลดลงตามการผ่อนชำระ
กรณีฉุกเฉิน สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สำหรับระยะคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

"แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 
ไทยธนพิทักษ์ 2"

 ผลประโยชน์ แบบไทยธนพิทักษ์ 2

หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็นรายเดือน ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10% ต่อปี

1. หลักประกันคุ้มครองสินเชื่อที่มั่นคง 
หลักประกันที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว 
คลายกังวลกับภาระหนี้สิน ในยามที่คุณจากไป 


2. ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว
รับความคุ้มครองสูงสุด 15 ปี 

ไม่ต้องกังวลกับการชำระเบี้ยรายงวด โดยคุ้มครองต่อเนื่อง 5-15 ปี


3. ความคุ้มครองปรับลดลงทุกเดือน 
สอดคล้องกับภาระหนี้สินค้างจ่ายที่ลดลงตามการผ่อนชำระ


4. เวนคืนกรมธรรม์ยามฉุกเฉินได้ 
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หากฉุกเฉินทางการเงิน


5. เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ 
สูงสุด 100,000 บาท สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10-15 ปี


 

เงื่อนไขการรับประกัน

 

อายุรับประกัน
อายุ 15 ปี ถึงอายุ 65 ปี ลบ ด้วยระยะเวลาเอาประกันภัย


ระยะเวลาเอาประกันภัย 
5-15 ปี


ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้งเดียว


จำนวนเงินเอาประกันภัย 
ไม่เกินจำนวนเงินกู้


ตรวจสุขภาพ
ตามระเบียบบริษัทฯ

 เอกสารประกอบการสมัคร
1. เอกสารแสดงตัวบุคคล 
2. สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้

 Image result for download iconดาวโหลดน์ ตัวอย่างข้อเสนอ ชาย อายุ 35 ปี ทุน 2,000,000 บาท 
 Image result for download iconดาวโหลดน์ ตัวอย่างข้อเสนอ หญิง อายุ 35 ปี ทุน 2,000,000 บาท 

 

สนใจทำประกัน  

      

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

   

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

   

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 http://www.chatthailife.com

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาด