หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715898
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบ ทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)

วันที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 20:16:39 น.

แบบ ทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตออมทรัพย์ แผนเงินออมสำหรับอนาคต ทรัพย์ทวี150 (มีเงินปันผล)

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

แผนเงินออมสำหรับอนาคต วางแผนอนาคต...เริ่มต้นการออมกับไทยประกันชีวิต

 

   เพราะอนาคตคือสิ่งไม่แน่นอน คุณไม่สามารถทราบได้ว่าในอนาคต ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการวางแผนชีวิตที่ดีตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงในวันข้างหน้าไปกับแบบประกัน ทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)
   แบบประกันที่เน้นการให้ผลประโยชน์ด้านการออม มีการให้เงินคืน ระหว่างสัญญาทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์ ซึ่งจะทำให้คุณอุ่นใจกับแผนการออมเงินที่จะคอยเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับตัวคุณ

 กระจายความเสี่ยงของเงินออม
 เพิ่มผลประโยชน์ให้กับเงินออมควบคู่กับการประกันชีวิต
 เป็นเงินสำรองสำหรับสร้างแผนการใช้จ่ายในอนาคต
 มีความมั่นคง และความเสี่ยงต่ำกว่าธุรกิจอื่นๆ

แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต ทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)

ผลประโยชน์ แบบทรัพย์ทวี 150 (มีเงินปันผล)

1.รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์

2.ครบกำหนดสัญญา

รับเงินคืน 110% ของจำนวนเงินเอาประกัน
รับเงินปันผล*

3.เสียชีวิตระหว่างสัญญา

รับจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

1. มีเงินคืนระหว่างสัญญาครั้งละ 10%* ทุกรอบ 4 ปี

หมดหว่งกับค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาสัญญา


2. รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

เป็นการสร้างเงินออมให้กับคุณ และครอบครัว


 3. อุ่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดสัญญา

สร้างหลักประกันที่มั่นคง รับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน


4. เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหุต โรคร้ายแรง 

รองรับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น


 หมายเหตุ : อายุที่ลดหย่อนภาษีได้ คือ เพศชาย อายุ 69-70 ปี

(อายุขณะเริ่มสัญญาประกันชีวิต)

เงื่อนไขการรับประกัน  

อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี


ระยะเวลาคุ้มครอง
20 ปี


ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
20 ปี 


จำนวนเงินเอาประกันภัย
ขั้นต่ำ 50,000 บาท


การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน, รายเดือน

 

 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ท่านั้น** 

  

สนใจทำประกัน  

      

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

            

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร