หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715824
จำนวนครั้งที่เข้าชม

วีไอพี 5 แบบมีส่วนรับผิดชอบส่วนแรก

วันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 15:20:26 น.

วีไอพี 5 แบบมีส่วนรับผิดชอบส่วนแรก

 

ทำประกันสุขภาพ วางแผนสร้างสวัสดิการวันนี้ วีไอพี

** “ เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น” **

 แผนการสร้างสวัสดิการ สร้างสวัสดิการประกันสุขภาพ เหมาจ่าย...สบายกับค่ารักษา

สำหรับท่านที่ได้รับการวางแผนสร้างสวัสดิการประกันสุขภาพให้ตนเองอยู่แล้วหรือมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากที่ทำงาน ท่านอาจยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด 
    เพื่อยกระดับมาตรฐานในการเข้ารับการรักษาพยาบาลให้แก่ตนเองเลือกจ่ายสบายๆ แต่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับ สัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อการเข้ารักษาพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง 
    โดยท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของ 20,000 บาทแรกซึ่งเป็นส่วนที่ท่านอาจได้รับจากสวัสดิการ หรือเงินออมสำหรับการรักษาพยาบาลของตนเอง หรือประกันสุขภาพ ที่มีอยู่และที่บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองต่อยอดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน 20,000 บาท (สูงสุด 180,000บาท) ซึ้งความคุ้มครองที่สวัสดิการที่ท่านมีอยู่อาจไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการรักษาพยาบาลที่สูงสุด 

    ผลประโยชน์ ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก

ในขณะที่สัญญาพิเศษเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หาก 
      - ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือ 
      - ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาต่อเนื่อง หรือ 
      - ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
โดยจะจ่ายให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ ดังนี้ 

 ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ ประกันสุขภาพวีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก

 

 จุดเด่น

หมดกังวลกับทุกภาระค่าใช้จ่าย ทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ในฐานะผู้ป่วยใน ด้วยวงเงินการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย รองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
อุ่นใจกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น กับวงเงินที่เหมาจ่ายต่อครั้ง 200,000 บาท โดยร่วมรับผิดชอบ 20,000 บาทแรก ซึ่งสามารถเบิกได้จากสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ(ถ้ามี) และรวมสูงสุดไม่เกิน1,000,000บาทต่อปี
เติมเต็มความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพ เพิ่มทางเลือกการซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวงเงินที่สูงขึ้น แต่จ่ายเบี้ยประกันต่ำกว่า โดยไม่กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลักขั้นต่ำ
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า สะดวกสบายในการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 360 แห่งทั่วประเทศ ผ่านโครงการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญานั้นๆ )

 

                                         เงื่อนไขการรับประกัน  

อายุรับประกัน 

6 – 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 
เท่ากับสัญญาประกันชีวิตแต่อายุไม่เกิน 80 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย 
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก

ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต 
จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้ 

จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 
 

 

    

 

สนใจทำประกัน  

      

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร