หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0693556
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบ เกษมบำนาญ2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:39:43 น.

แบบ เกษมบำนาญ2

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

------เริ่มวันนี้ดีที่สุด------

จุดเด่น แบบประกัน เกษมบำนาญ2   ไทยประกันชีวิต  

เป็นค่าลดหย่อนขอคืนภาษี 200,000 หลัง หรือ 300,000 กรณีไม่มีประกันชีวิต
ตัวอย่าง ผู้หญิง อายุ 40 ปี ทุนประกัน 1,000,000 บาท 

 1.ส่งเบี้ยเพียง 20ปี ครบอายุ60ปี รับบำนาญทุกปีถึงอายุ 90ปี รวมทั้งสิ้น 31ปี
 2.เงินบำนาญเลือกรับเป็นรายเดือนได้
 3.สร้างเป็นกองทุนมรดกได้ก่อนอายุ 60ปีตามวงเงิน หากหลัง 60-75ปีจ่ายตามมูลค่าปัจจุบัน
 4.กรณีทำมาได้ 2ปีแล้วเกิดพบโรคร้าย หรือได้รับอุบัติเหตุ จนไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีกต่อไป (แพทย์เป็นผู้รายงาน) ไม่ต้องชำระเบี้ยอีกต่อไป เมื่อครบอายุ 60ปียังคงได้รับเงินบำนาญเหมือนเดิม 
 5.กรณี อนาคตหากมีปัญหาทางการเงิน มีตัวช่วย
   5.1 สามารถเวนคืน ขอเงินคืนทั้งหมดได้
  สมมติ ปีที่ 10 ขอเวนคืนจะได้เงินคืน 829,000 บาท
  ส่งเบี้ยปีละ 83,900 ส่ง 10ปี รวม 839,000
  ฉะนั้น กำไร เงินคืนภาษี (ตามภาพ 1)
   5.2 หากเลือกใช้มูลค่าสำเร็จ ในปีที่10 จะได้รับเงินสดคืนทันที 80,000 บาท
  และเมื่อครบอายุ 60ปี จะได้รับเงินสดคืนอีก 1,000,000 บาท (ตามภาพ 2)
  (หมายเหคุ : หลังใช้เงินสำเร็จแล้วบริษัทยังคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาทจนถึงอายุ 60ปี)
   5.3 สามารถเลือกรับบำเหน็จเงินก้อนเมื่ออายุ 60 ปี(กรณีส่งเบี้ยครบถึง 60)
 โดยการเวนคืน จะได้รับเงิน 2,028,000 รวมลงทุน 20ปี 1,678,000 กำไร 350,000 พร้อมเงินคืนภาษีทุกปี
 6.ได้เข้าร่วม โครงการ “ ไทยประกันชีวิต ฮอตไลน์ “ ดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงสู่เตียง ทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

           เกษมบำนาญ 2 ไทยประกันชีวิต นี้เหมาะกับใคร ..
 วัยทำงานที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 200,000 หลัง
 อายุช่วง 25 - 50ปี จะได้ประโยชน์สูงสุด
 ผู้ที่ต้องการเงินบำนาญ เมื่อหลังเกษียณอายุ 60ปี

 

 

 แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ  
(ภาษี 200,000หลัง) ไทยประกันชีวิต

• เกษมบำนาญ 2  
• ทรัพย์บำนาญ
• ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 

   อัตราดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ 
   โปรแกรมการคำนวณภาษีแบบง่ายๆ 

หลักเกณฑ์การเลือกซื้อแบบบำนาญเพื่อลหย่อนภาษ๊

 ประกันชีวิต เกษมบำนาญ 2 ไทยประกันชีวิต ทำประกันบำนาญ 

** “ เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น” **

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ 
วางแผนการเกษียณอย่างมั่นคง...เพื่อให้ทุกวันของคุณเป็นวันแห่งความสุข

 

     จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
    >> สวัสดิการภาครัฐหรือทีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง 
    >> ครอบครัวขนาดเล็กลง ผู้สูงอายุต้องหันไปพึ่งตัวเองมากขึ้น 
    >> ค่าครองชีพ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น
    หากว่าวันนี้คุณคิดว่า... ชีวิตวัยเกษียณอาจต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ “เกษมบำนาญ 2” เป็นอีกหนึ่งแผนการทางการเงินที่จะช่วยให้คุณมีรายได้ที่ แน่นอน เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตในวัยเกษียณให้เป็นไปอย่างราบรื่น แค่เพียงเริ่มต้นวางแผนการออมตั้งแต่วันนี้ เพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นใจ และมีความสุขตลอดช่วงชีวิต

เงินบำนาญแน่นอนทุกปี เสมือนยังคงมีรายได้ต่อเนื่อง
รับรองการจ่ายบำนาญ 15 ปี กรณีเสียชีวิต สร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก
เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต ได้อีก 200,000 บาทต่อปี

( 1 ) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 (ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี) โดยวงเงินเพิ่ม 200,000 บาท ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ + กองทุน กบข.+ กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน+RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

"แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต เกษมบำนาญ 2"

ผลประโยชน์ แบบเกษมบำนาญ 2
ผลประโยชน์เงินบำนาญ 
- รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปี
กรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี ไปจนถึงอายุ 90 ปี 
- รับรองการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ครบ 15 ปี 
    ความคุ้มครองชีวิต 
- ก่อนรับเงินบำนาญ : คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดตามจำนวนที่มากกว่า

 

เงื่อนไขการรับประกัน  

อายุรับประกัน 

20-55 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง 
ถึงอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 
ถึงอายุ 60 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 
50,000 บาท 

การชำระเบี้ยประกันภัย 
รายปี, ราย 6 เดือน 
ราย 3 เดือน, รายเดือน

 

 ข้อเสนอ : 

 เกษมบำนาญ 2 ชาย อายุ 35ปี  
 เกษมบำนาญ 2 ชาย อายุ 40ปี 
 เกษมบำนาญ 2 ชาย อายุ 45ปี 
 เกษมบำนาญ 2 หญิง อายุ 35ปี 
 เกษมบำนาญ 2 หญิง อายุ 40ปี 
 เกษมบำนาญ 2 หญิง อายุ 45ปี 

 

   กบข.มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่ายและบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
  เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น  
  การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย  
  เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)  
  เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีก
ไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 )
 
  ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

 

สนใจทำประกัน  

      


 แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
(ภาษี 200,000หลัง)

 เกษมบำนาญ 2  
 ทรัพย์บำนาญ
 ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 

 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์แบบประกันทั้ง 4 แบบเพื่อเปรียบเทียบโดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ท่านั้น** 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ 
เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเอง

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

  

           ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

   

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร