หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715855
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบ ทรัพย์บำนาญ (1) 55,60,65

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 20:43:19 น.

แบบ ทรัพย์บำนาญ (1) 55,60,65

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
(ภาษี 200,000หลัง)

• เกษมบำนาญ 2  
• ทรัพย์บำนาญ
• ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 

   อัตราดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ 
   โปรแกรมการคำนวณภาษีแบบง่ายๆ 

 

หลักเกณฑ์การเลือกซื้อแบบบำนาญเพื่อลหย่อนภาษ๊

ประกันชีวิตแบบบำนาญ : ทรัพย์บำนาญ (1) 55,60,65 ทำประกันให้พ่อแม่วันนี้

** “ เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น” **

 

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ ความสุขในวัยเกษียณอายุ... พร้อมวงเงินลดหย่อนภาษี

 

 เมื่อพบว่าชีวิตกำลังย่างเข้าสู้วัยเกษียณ การเริ่มต้นวางแผนการออมที่ดีต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ เนื่องจากความเป็นไปได้ของระยะเวลาการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณจะยาวนานกว่าระยะเวลาในการเก็บออมเพื่อการเกษียณ และอีกมุมหนึ่งซึ่งก็คือ เราไม่ทราบว่าจะเจ็บป่วยอีกหรือไม่ หรือแม้แต่ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
    “ทรัพย์บำนาญ(1)” ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นอีกหนึ่งแบบประกันที่จะช่วยกำกับการวางแผนเกษียณอย่างไร้ความกังวล ช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีรายได้ที่แน่นอนสำหรับใช้จ่ายในวัยหลังเกษียณอายุและไม่เป็นภาระให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้ด้วยตัวคุณเอง
 
  เงินบำนาญแน่นอนทุกปี เสมือนยังคงมีรายได้ต่อเนื่อง
  สร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก โดยรับรองการจ่ายบำนาญ 20 ปี (หากเสียชีวิตก่อนรับบำนาญครบ 20 ปี )
  เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตได้อีก 200,000 บาทต่อปี
(1) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และฉบับที่ 194 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ+กองทุน กบข.+กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน+RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี)

"ตัวอย่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต ทรัพย์บำนาญ 60(1) (90/60) "

 

ผลประโยชน์ ทรัพย์บำนาญ(1)

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ แบบทรัพย์บำนาญ60(1) (90/60)

 
 
เงื่อนไขการรับประกัน  

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 90 ปี 

อายุเริ่มรับบำนาญ 
55 ปี , 60 ปี หรือ 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย 
ขั้นต่ำ 50,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย 
รายปี, ราย 6 เดือน,
ราย 3 เดือน , รายเดือน
 
 
   
     
  1. มั่นใจชีวิตหลังเกษียณ รับเงินบำนาญที่แน่นอนทุกปี
รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15%* ยาวนานไปจนถึงอายุ 90 ปี
 
     
     
  2. รับรองการจ่ายบำนาญ 20 ปี
สร้างความมั่นคงให้แก่คนที่อยู่ข้างหลัง กรณีเสียชีวิต
 
     
     
  3. กรณีฉุกเฉิน เงินคืนได้
หากต้องการใช้เงินก้อนสามารถเลือกเวนคืนกรมธรรม์
โดยใช้สิทธิได้ก่อนวันเริ่มรับเงินบำนาญ
 
     
     
  4. วางใจกับคุ้มครองการเสียชีวิตที่ไม่สูญเปล่า
คุ้มครอง 100% หรือ เงินเวนคืนกรมธรรม์
หรือ เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ตามจำนวนที่มากกว่า
 
     
     
  5. เพิ่มประสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญรับสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี
เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท รวมลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท
 
     
     
  * อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย  
   

 

 

       
  เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น  
  การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่นสาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย  
  เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)  
  เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194)  
  ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ประกันชีวิตแบบบำนาญ

 

สนใจทำประกัน  

      

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

 

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
(ภาษี 200,000หลัง)

 เกษมบำนาญ 2  
 ทรัพย์บำนาญ
 ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatthailife.com

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร