หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

บรรยาย และตั้งบูธ ที่ รพ.ศิริราช

อ่านต่อ...

0523968
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ทรัพย์ทวี400(มีเงินปันผล)

วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 19:41:20 น.

ทรัพย์ทวี400(มีเงินปันผล)

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

 

แผนเงินออมสำหรับอนาคต
ออมเงินควบคู่คุ้มครอง....รองรับแผนการในอนาคต

เพราะสภาวะผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงและมาตรการต่างๆ ที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อเงินออมของคุณในอนาคต "ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)" เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มพูนผลประโยชน์ในรูปแบบของการออมควบคู่ไปกับการประกันชีวิต อีกทั้งบริหารจัดการเงินออมเพื่อแผนการใช้จ่ายในอนาคตและทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน

   
  สร้างเงินออมสำหรับทุกแผนการในอนาคต
  รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
  สร้างการออมพร้อมรับความคุ้มครอง
  สำรองค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
"แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)

ผลประโยชน์แบบทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)
  1) รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์
  2) ครบกำหนดสัญญา
    - รับเงินคืน 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- รับเงินปันผล*
  3) เสียชีวิตระหว่างสัญญา 
    - รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
ตัวอย่าง การจ่ายผลประโยชน์ แบบทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล) หน่วย : บาท
ผลประโยชน์แบบประกัน เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
  จำนวนเงินเอาประกันภัย  100,000
  ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (18,560 x 20 ปี)
18,560
 371,200
  ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
1. รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์
     (รวม 4 ครั้ง)
2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. เงินปันผล*
   รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา

120,000
290,000

410,000
  คุ้มครองชีวิต รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
100,000
     หมายเหตุ* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา
 
 
เงื่อนไขการรับประกัน  

อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
20 ปี 


ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
20 ปี


จำนวนเงินเอาประกันภัย
ขั้นต่ำ 50,000 บาท


การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน, รายเดือน

 
 
   
     
  1. รับเงินคืนทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์ ครั้งละ 30%*
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
 
     
     
  2. รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาสูงถึง 290%* 
เป็นเงินออมก้อนใหญ่สำหรับทุกแผนการในอนาคต
 
     
     
  3. อุ่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดสัญญา
สร้างหลักประกันที่มั่นคง รับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
 
     
     
   4. เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง
รองรับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
 
     
  *อัตราร้อยละของจำนวนเงินประกันภัย

 

สนใจทำประกัน  

      

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 http//:www.chatthailife.comLineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาด