หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0735323
จำนวนครั้งที่เข้าชม

ทรัพย์ทวี400(มีเงินปันผล)

วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 19:41:20 น.

ทรัพย์ทวี400(มีเงินปันผล)

**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

 

แผนเงินออมสำหรับอนาคต
ออมเงินควบคู่คุ้มครอง....รองรับแผนการในอนาคต

เพราะสภาวะผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงและมาตรการต่างๆ ที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อเงินออมของคุณในอนาคต "ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)" เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มพูนผลประโยชน์ในรูปแบบของการออมควบคู่ไปกับการประกันชีวิต อีกทั้งบริหารจัดการเงินออมเพื่อแผนการใช้จ่ายในอนาคตและทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน

   
  สร้างเงินออมสำหรับทุกแผนการในอนาคต
  รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา
  สร้างการออมพร้อมรับความคุ้มครอง
  สำรองค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
"แผนภาพแสดงผลประโยชน์แผนประกันชีวิต ทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)

ผลประโยชน์แบบทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล)
  1) รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์
  2) ครบกำหนดสัญญา
    - รับเงินคืน 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- รับเงินปันผล*
  3) เสียชีวิตระหว่างสัญญา 
    - รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
ตัวอย่าง การจ่ายผลประโยชน์ แบบทรัพย์ทวี 400 (มีเงินปันผล) หน่วย : บาท
ผลประโยชน์แบบประกัน เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
  จำนวนเงินเอาประกันภัย  100,000
  ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (18,560 x 20 ปี)
18,560
 371,200
  ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
1. รับเงินคืน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบ 4 ปีกรมธรรม์
     (รวม 4 ครั้ง)
2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. เงินปันผล*
   รวมผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา

120,000
290,000

410,000
  คุ้มครองชีวิต รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
100,000
     หมายเหตุ* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา
 
 
เงื่อนไขการรับประกัน  

อายุรับประกัน
1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
20 ปี 


ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
20 ปี


จำนวนเงินเอาประกันภัย
ขั้นต่ำ 50,000 บาท


การชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี, ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน, รายเดือน

 
 
   
     
  1. รับเงินคืนทุกรอบ 4 ปีกรมธรรม์ ครั้งละ 30%*
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
 
     
     
  2. รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาสูงถึง 290%* 
เป็นเงินออมก้อนใหญ่สำหรับทุกแผนการในอนาคต
 
     
     
  3. อุ่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดสัญญา
สร้างหลักประกันที่มั่นคง รับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
 
     
     
   4. เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง
รองรับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
 
     
  *อัตราร้อยละของจำนวนเงินประกันภัย

 

สนใจทำประกัน  

      

 

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

 

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 http//:www.chatthailife.comLineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร