หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ฉัตร์ญาณินท์ วงษ์ละมาย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา อโศก

โทร 0815552274

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...

0715885
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แบบ ทรัพย์บำนาญ G

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 11:29:13 น.

แบบ ทรัพย์บำนาญ G

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
(ภาษี 200,000หลัง)

• เกษมบำนาญ 2  
• ทรัพย์บำนาญ
• ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 

   อัตราดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ 
   โปรแกรมการคำนวณภาษีแบบง่ายๆ 

หลักเกณฑ์การเลือกซื้อแบบบำนาญเพื่อลหย่อนภาษ๊


**เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไข และความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

  แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ มั่นใจหลังวัยเกษียณ... พร้อมเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษี   

    หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการวางแผนใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ เพราะทุกวันนี้โครงสร้างประชากรไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวโน้วคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นและจากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่นแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงที่จะมีโรคประจำตัวมากขึ้น ในขณะที่ค่าครองชีพรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทำให้คุณกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจจะส่งผลต่อการสร้างหลักประกันรายได้

    วันนี้คุณสามารถคลายความกังวลกับปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเริ่มสร้างสวัสดิการยามเกษียณที่ดีกับแบบประกันบำนาญ ทรัพย์บำนาญG” แบบประกันที่ออกมาเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ ด้วยการมอบเงินบำนาญในจำนวนที่แน่นอนทุกปี มีการรับรองจ่ายเงินบำนาญในกรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญครบ ที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เป็นภาระของลูกหลาน สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และยังได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในการนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษี

 รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี เสมือนมีรายได้ต่อเนื่อง นานถึงอายุ 90 ปี 
 รับรองการจ่ายบำนาญ 15 ปี กรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญครบ 15 ปี สร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก
 เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตได้อีก 200,000 บาทต่อปี
 สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

    (1) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และฉบับที่ 194 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ+กองทุน กบข.+กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน+RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี)

 

 แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ(ภาษี 200,000หลัง)

 เกษมบำนาญ 2  
 ทรัพย์บำนาญ
 ทรัพย์บำนาญ (1).

 ทรัพย์บำนาญ G 55 60 65 

 

สนใจทำประกัน  

      

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * 
ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ *
ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*
หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 15 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*
บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

บัตร Thailife Card ไทยประกันชีวิต*
เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สิทธิพิเศษ ฟรี

- บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ เอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าของไทยประกันชีวิต
- ได้รับยกเว้นค่าเบี้ยประกันโดยผลประโยชน์การคืนเงินเหมือนเดิม กรณี พบโรคร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายร่างกาย จนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สามารถทำงานอื่นๆใดได้เลย
- สามารถเลือกซื้อสัญญาพิเศษเพิมเติมได้ เช่น ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ ประกันโรคร้ายแรง ได้

 

 

          

          ติดต่อ : คุณฉัตร 081-5552274
          Email : chatrpoom@hotmail.com

  

     Trending Insure 

กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา บริการเหนือความคาดหมาย แบบแพ็กเกจ ลูกแก้วเมียขวัญ 

แบบ ประกันโรคร้าย รับสมัครตัวแทน : โดยตัวแทนมืออาชีพ ไทยประกันชีวิต ประกันผู้สูงอายุ บำนาญเพื่อภาษี เกษียณอายุ 

pages ประกันชีวิตเพื่อคุณ บทความที่น่าสนใจ เพื่อสุขภาพและความงาม แบบ ไทยธนพิทักษ์ 2 ดอกเบี้ยธนาคารวันนี้   

Trending Insure        

  

 

  

 

หน้าแรก / สนใจทำประกัน / สนใจเป็นตัวแทน / ติดต่อสอบถาม

 

  

 

 

 

 

 

 

 http://www.chatrpoom.com

 

 Lineprofilefanpageตัวแทนดอกเบี้ยธนาคารวันนี้ ไทยประกันชีวิต IserviceคำนวณภาษีLTFข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกันชีวิตบริการที่เหนือความคาดหมายข้อคิดดีดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกันบทความที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพและความงามVDO เพื่อการตลาดดาวน์โหลดเอกสาร