หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

ธิติวัฒน์ วัฒนพลไพศาล

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาคอาวุโส

สาขา บางนา

โทร 0926621554

Iservice อีกหนึ่งบริการจากไทยประกันชีวิต

Iservice อีกหนึ่งบริการจากไทยประกันชีวิต

อ่านต่อ...

0072425
จำนวนครั้งที่เข้าชม

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 19:43:36 น.

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

          หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการวางแผนใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ เพราะทุกวันนี้ครงสร้างประชากรไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวโน้มคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น และจากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงที่จะมีโรคประจำตัวมากขึ้น ในขณะที่ค่าครองชีพรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทำให้คุณกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพที่อาจจะส่งผลต่อการสร้างหลักประกันรายได้วันนี้คุณสามารถคลายความกังวลกับปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเริ่มสร้างสวัสดิการยามเกษียณที่ดี กับแบบประกันบำนาญ ไทยประกันชีวิต เศรษฐีรีไทร์ 4 เด้ง ทรัพย์บำนาญG 55,60,65 แบบ ประกันที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ ด้วยการมอบเงินบำนาญในจำนวน ที่แน่นอนทุกปี มีการรับรองการจ่ายเงินบำนาญในกรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญครบ ที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เป็นภาระของลูกหลาน สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีVDORแสนแรกสองแสนหลังออมทรัพย์ผู้สูงอายุ