หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม
<

ศรณ์ฉัตร คชอ่วม

ตำแหน่ง ผู้บริหารศูนย์

สาขา นครปฐม

โทร 0806246633

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:32:45 น.

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

ประกันสุขภาพให้ลูกรักของคุณ

หมดห่วงเรื่องค่ารักษา

ช่วยให้คุณรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน- 5 ปี หมดห่วงเรื่องค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยหรือจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

admit เข้าโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่รพ.เอกชน ทั่วประเทศ

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันไม่จำกัด
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆในโรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด 60,000 บาท
 • ค่าเอ็กซเรย์และแล็บภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วย
 • ค่าผ่าตัดและค่าธรรมเนียมแพทย์ครั้งละ 300,000 บาท
 • ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
 • ค่าชดเชยกรณีมีการผาตัด/นอน icu/นอนพักรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง 4,000 บาท/วัน
 • อุบัติเหตุฉุกเฉินสูงสุดครั้งละ 40,000 บาท

เพราะเด็กมีภูมิค้ำกันต่ำ จึงเจ็บป่วยบ่อย!!

สาเหตุมาจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ติดเชื้อจากที่โรงเรียนหรือผู้ปกครอง คนใกล้ชิด

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอนหรือไม่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้!!

 

     

    

     

รายละเอียดแบบประกัน

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือนถึง 5 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 20 ปี
 • สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดือน/ ราย 3 เดือน/ ราย 6 เดือน /รายปี

ผลประโยชน์และข้อยกเว้นด้านความคุ้มครอง

ในขณะที่กรมธรรม์และสัญญาพิเศษเพิ่มเติมการประกันสุขภาพเด็กมีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล หาก

 1. ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญา
 2. ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 

สิทธิพิเศษลูกค้าไทยประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ไทยประกันชีวิต ฮอตไลน์

   

               

                       

                                       ติดต่อ : ศรณ์ฉัตร 080 -624-6633

                                      line id : nuttapornkaa@gmail.com

                                       email : nuttapornkaa@gmail.com

                                                    

                                                        ออมสุดคุ้มลดหย่อนภาษีประกันเพื่อลดหย่อนภาษีรับสมัครที่ปรึกษาทางการเงินไทยประกันชีวิต ฮอตไลน์