หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม
<

ธัชกร สอนง่าย

ตำแหน่ง ผู้จัดการภาค

สาขา น่าน

โทร 0833194441

บริหารความมั่นคงและมั่งคั่ง พร้อมส่งต่อความมั่นคั่ง กับ แบบประกัน Unilink จากไทยประกัน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:12:37 น.

บริหารความมั่นคงและมั่งคั่ง พร้อมส่งต่อความมั่นคั่ง กับ แบบประกัน Unilink จากไทยประกัน

แบบประกันควบการลงทุนทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น(ยูนิตลิงค์)

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์)

"คุณเลือกออกแบบได้เอง"

ประกันชีวิตที่ ให้ความคุ้มครองสูงกว่า ที่เคยมี ให้คุณมีอิสระในการวางแผนทางการเงิน ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต และมีอิสระในการวางแผนการลงทุน สามารถจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการ พร้อมโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สูงกว่า จากหลากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี ควบคู่ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

  • เลือก...ความคุ้มครองชีวิตสูง
   สูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยฯ (*)
  • เลือก...ปรับเปลี่ยนได้ ตามจังหวะชีวิต
   สามารถเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง, เพิ่ม/ถอนเงินออมได้ตลอดเวลา 
   หรือหยุดพักชำระเบี้ยฯ ตอบโจทย์ทางการเงินในทุกช่วงของชีวิต (**)
  • เลือก...รับผลตอบแทนสูง
   จากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี
  • เลือก...รับอิสระในการลงทุน 
   บริษัทฯ จะช่วยวางแผนการลงทุนด้วยกองทุนแนะนำ 3 รูปแบบ 
   หรือเลือกจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบ การใช้ชีวิตได้ตาม
   ที่ต้องการ

 

(*) จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง สำหรับเพศหญิงอายุ 1 เดือน - 35 ปี เท่านั้น

(**) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง การเพิ่ม/ถอนเงินออม จำนวนเงินขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สามารถพักการจ่ายเบี้ยฯ ได้เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองครบ 2 ปี และกรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 บริษัทฯ ขอแนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยงและการยอมรับผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนของท่าน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำ กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูง ดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำ (Conservative)
TMBABF : 100% 

สำหรับนักลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก แต่ไม่ชอบความผันผวนมาก อยากเห็นผลตอบแทนค่อนข้างคงที่ และค่อยๆ สะสมเพิ่มขึ้น มุ่งรักษาเงินต้นที่ลงทุนไปตลอดช่วงเวลาการลงทุน (2 ปีขึ้นไป) พอร์ตการลงทุนนี้จะบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่เน้นลงทุนในตรงสารหนี้คุณภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยดูแลป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลาง (Moderate)
KFFLEX : 100% 

สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น แต่อยากกระจายการลงทุนทั้งในหุ้นสามัญและตราสารหนี้ แต่ไม่มีเวลาติดตามตลาด กองทุนนี้บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมากประสบการณ์ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามภาวะตลาด และเลือกจัดสรรการลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ตามภาวะตลาด

กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูง (Growth)
KFSEQ : 100% 

สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มาก เน้นลงทุนในหุ้นเพราะเชื่อมั่นว่าในระยะยาวแล้วหุ้นจะให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า มีเวลาในการถือครองกองทุนดังกล่าวนี้ โดยระยะเวลาการถือครองไม่ควรต่ำกว่า 3 ปี กองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีเติบโตสูงซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนได้มากในอนาคต


 
 
 

สนใจติดต่อ สอบถาม

ผู้จัดการภาค ธัชกร สอนง่าย (เจ) 

ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA / IQA อันดับ 1 ของประเทศ 

 • โทร      :    083-3194441

 • ID Line :   jjthailife

                                             

 • Facebook: คลิ๊ก >> 

 • Email:thachchakon.sor@thailife.com

ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ unitlinkกองทุนการศึกษาบุตรทำไมต้องทำประกันชีวิต๊unitlink คือ อะไรีบทความ Unitlinkทำไมต้องวางแผนทางการเงิน