หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

บรรยงค์ ทองหนองบัว

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขยายงาน

สาขา สุวรรณภูมิ

โทร 0862405427

อาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

อาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

อ่านต่อ...

แบบประกัน คุ้มธนกิจ 99

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:19:11 น.

แบบประกัน คุ้มธนกิจ 99
แบบประกันนี้ สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพกรกำหนด
หากเราลองคิดถึงวงจรในชีวิตของคนๆ หนึ่ง ตั้งแต่วัยสร้างครอบครัว สร้างฐานะ วัยของการมีบุตร และวัยเกษียณ รวมถึงการสร้างกองทุนมรดกเพื่อลูกหลาน ความกังวลใจในแต่ละช่วงอายุของคนเรก็จะแตกต่างกันไป ในวัยสร้างฐานะความห่วงใยเน้นหนักไปที่คู่ชีวิต ที่อาจต้องรับภาระหนึ้สินที่เกิดจากการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ในวัยของการมีบุตร ความห่วงใยเน้นหนักไปที่อนาคตของบุตร ที่อาจไปไม่ถึงฝั่งฝันทางการศึกษาหากขาดเสาหลัก ในวัยเกษียณ ความห่วงใยเน้นที่ตนเองว่าจะมีรายได้พอเพียงสำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือไม่ รวมถึงการเตรียมกองทุนมรดกสำหรับลูกหลานที่ยังต้องเจริญเติบโตงอกงามต่อไป ให้ "คุ้มธนกิจ 99" ช่วยคลายกังวลให้แก่ท่าน ด้วยแผนความคุ้มครองตลอดชีพ โดยมีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยให้เลือก 3 ระยะ คือ 20 ปี, ถึงอายุุ 60 ปี และถึงอายุ 99 ปี
 
  1. ครบกำหนดสัญญา
    • รับเงินคืน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. เสียชีวิตระหว่างสัญญา
    • รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
 
 จำนวนเงินเอาประกันภัย  
  100,000  
 
  ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
  เฉลี่ยเพียงวันละ 6 บาท
 
  2,150  
     
 
 ผลประโยชน์ กรณีมีชีวิตอยู่    
ครบกำหนดสัญญา รับ 110%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 
  110,000  
     
 
 ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต    
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน
 
  100,000  
 
 
 
  เป็นหลักประกันให้แก่คนที่คุณรัก
  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย                                                                   
  สร้างหลักประกันตลอดชีพ
  ทางเลือกในการชำระเบี้ยประกัน 4 ระยะ
  คือ 5 ปี ,20 ปี, ถึงอายุ 60 ปี และถึงอายุ 99 ปี                                                     
 
คลิ๊ก หรือโทร.086 240 5427
 
 
   คลิ๊ก หรือโทร 086 240 5427  
 

ทำวันนี้ดีที่สุด เพราะถึงเวลาที่เราอยากทำอาจทำไม่ได้

ของบางสิ่งอาจไม่จำเป็นในบางเวลา แต่บางเวลากับเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีค่ามากที่สุด

คุ้มธนกิจ99 ทุนคุ้มครองซื้อได้สูง เบี้ยประกันภัยถูก เหมาะสำหรับการสร้างกองมรดกให้ลูกหลาน และคุ้มครองความสามารถในการหารายได้

ข้อมูลเพิ่มเติม 0862405427

 

 

 ออมเงินเพื่อเป็นกองมรดกเงินสดให้ครอบครัวสร้างพินัยกรรมเงินสดด้วยเงินผ่อนเป็นกองมรดกให้ครอบครัว 99(1)ทำได้ถึง75ปีอายุมากแล้วยังทำได้ ทรัพย์มิ่งขวัญเก็บออมระยะสั้นเพื่อลูกรัก ธนทวี15/10กองทุนการศึกษาบุตรแบบประหยัด ธนทรัพย์มุมไอที Style bunyong1RemoteDesktop