หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

บรรยงค์ ทองหนองบัว

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขยายงาน

สาขา สุวรรณภูมิ

โทร 0862405427

อาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

อาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

อ่านต่อ...

เก็บออมเป็นมรดกให้ครอบครัว

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 21:39:29 น.

เก็บออมเป็นมรดกให้ครอบครัว

คุ้มธนกิจ 99(1)

"เงินคืนคุ้มค่า ความคุ้มครองยาวนาน 
 สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว"

เมื่อคุณต้องการสร้างความมั่นคงในอนาคต "คุ้มธนกิจ 99(1)" สามารถตอบโจทย์คุณได้ด้วยหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวและดูแลความยืดหยุ่นทางการเงินของคุณไปพร้อมกัน มีเงินคืนตลอดชีพที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่ชำระ เพิ่มความยืดหยุ่นและลดภาระทางการเงินพร้อมรับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ดูแลคนที่คุณรัก เสมือนเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ คุ้มครองภาระหนี้สิน เป็นกองทุนการศึกษาและกองมรดกสำหรับลูกหลานในอนาคต รวมถึงสามารถเวนคืนกรมธรรม์ รับเงินก้อนเมื่อถึงคราวฉุกเฉิน และมีระยะชำระเบี้ยประกันภัยให้คุณได้เลือกถึง 6 ระยะ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตามรูปแบบชีวิตของคุณ

 • สร้างหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัวในระยะยาว 
  รับมือกับความเสี่ยงจากเรื่องไม่คาดฝัน
 • มีเงินคืนรายปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
  จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา
 • สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย

"คุ้มธนกิจ เพื่อนคู่คิด หลักประกันชีวิตเคียงข้างคุณ"

  • 1

   ให้ความคุ้มครองยาวนาน

   เป็นหลักประกันชีวิตระยะยาว ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี โดยสามารถเลือกรับความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้

  • 2

   มีเงินคืนทุกปี แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

   รับเงินคืน 1%* ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา

  • 3

   ครบกำหนดสัญญา คืนเงินก้อน 100%*

   สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน มอบแด่คนที่คุณรัก

  • 4

   กรณีฉุกเฉิน เลือกรับเงินคืนได้

   หากต้องการใช้เงินก้อนก่อนครบกำหนดสัญญา สามารถเลือกใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์ได้

  • 5

   เบี้ยประกันภัยมีส่วนลด

   กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 สร้างพินัยกรรมเงินสด ด้วยเงินผ่อน ออมวันนี้ดีที่สุดเพื่อคนที่คุณรัก

แบบประกันที่เน้นความคุ้มครองสูง เบี้ยถูกๆ ทำแล้วสบายใจ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว

 

 ออมเงินเพื่อเป็นกองมรดกเงินสดให้ครอบครัวสร้างพินัยกรรมเงินสดด้วยเงินผ่อนเป็นกองมรดกให้ครอบครัว 99(1)ทำได้ถึง75ปีอายุมากแล้วยังทำได้ ทรัพย์มิ่งขวัญเก็บออมระยะสั้นเพื่อลูกรัก ธนทวี15/10กองทุนการศึกษาบุตรแบบประหยัด ธนทรัพย์มุมไอที Style bunyong1RemoteDesktop