หน้าแรก
สนใจทำประกัน
สนใจเป็นตัวแทน
ติดต่อ
สอบถาม

บรรยงค์ ทองหนองบัว

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขยายงาน

สาขา สุวรรณภูมิ

โทร 0862405427

อาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

อาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

อ่านต่อ...

ออมสั้น สบายตัว กับ ธนทรัพย์ 85

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:06:43 น.

ออมสั้น สบายตัว กับ ธนทรัพย์ 85

ธนทรัพย์ 85

"จ่ายเบี้ยฯ สั้น ให้ความคุ้มครองยาวนาน
 สร้างหลักประกันให้ตนเอง และครอบครัว"

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัว แต่ยังคงมีความกังวลในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และความไม่แน่นอนในอนาคต วันนี้คุณสามารถคลายกังวลกับปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างหลักประกันที่มั่นคงกับ "ธนทรัพย์ 85" แบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี สูงสุด 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อดูแลคนที่คุณรัก เสมือนเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ คุ้มครองหนี้สิน กรณีฉุกเฉินทางการเงิน สามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับเงินก้อนก่อนครบสัญญาได้ หรือหากอยู่จนครบสัญญาจะได้รับเงิน 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยที่คุณสามารถปลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ในเวลาเพียง 5 ปี หรือ 10 ปี พร้อมได้รับการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต Signature Service จากไทยประกันชีวิต

   สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับคุณและครอบครัว
 เตรียมความพร้อมสำหรับทุกแผนการในอนาค
   จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี หรือ 10 ปี
 แต่ได้รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
   สร้างสวัสดิการเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ด้วยสัญญาพิเศษเพิ่มเติม
   หากจำเป็นต้องใช้เงิน สามารถใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์ได้
   จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
   เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

 

 

"สร้างหลักประกันให้ตนเองและครอบครัว 
ด้วยธนทรัพย์ 85 เพื่อความมั่นคงทางการเงิน"

  คุ้มครองสูงสุด 120%*
  สร้างหลักประกันที่มั่นคง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน                                        
  ครบกำหนดสัญญา คืนเงินก้อน 120%*
  รองรับทุกแผนการในอนาคต                                                                        
  จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น
  เพียง 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อลดภาระการชำระเบี้ยฯ ได้อย่างรวดเร็ว                                   
  ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)                             
  เบี้ยประกันภัยมีส่วนลด
  กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป                                           

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันชีวิต สามารถรองรับ ยามฉุกเฉิน เช่นตกงาน ธุรกิจขาดทุน มูลค่ากรมธรรม์แปลงเป็นเงินสดได้  เจ็บก็ช่าย ป่วยก็ให้ ตายก็จ่าย สบายอยู่ครบสัญญามีเงินคืน ได้เป้าหมายการออมดีที่สุด คุ้มค่ามากที่สุด ประหยัดที่สุด เลือกออมแบบระยะสั้นเพียง5ปี คุ้มครองนานถึงอายุ85ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนสร้างหลักประกันรายได้ของครอบครัว เป็นมรดกให้ลูกหลาน กองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086 240 5427

 

     

 

 

 

 ออมเงินเพื่อเป็นกองมรดกเงินสดให้ครอบครัวสร้างพินัยกรรมเงินสดด้วยเงินผ่อนเป็นกองมรดกให้ครอบครัว 99(1)ทำได้ถึง75ปีอายุมากแล้วยังทำได้ ทรัพย์มิ่งขวัญเก็บออมระยะสั้นเพื่อลูกรัก ธนทวี15/10กองทุนการศึกษาบุตรแบบประหยัด ธนทรัพย์มุมไอที Style bunyong1RemoteDesktop